top of page

Borgerne i Herringløse og Hvedstrup købte i 1985 Herringløse Skole på Hvedstrupvej af den daværende Gundsø kommune for 1 krone. Til at administrere bygningerne til byens bedste blev der stiftet et AMBA til at sikre en fornuftig økonomi og varetage vedligholdelse af bygninger og inventar.

 

Skolen benyttes af borgerne til mange fælles formål: 

 

  • Bestyrelsen for AMBA udlejer lokaler til afholdelse af møder, fester og sammenkomster på Herringløse skole

  • Ni-gruppen arrangerer foredrag, underholdning m.m. i skolens lokaler i vinterhalvåret 

  • Herringløse Idrætsforening HIF benytter udenomsfaciliteterne m. boldbaner, gymnastiksal, motionsrum og omklædningsrum. Idrætsforeningen er repræsenteret i AMBA's bestyrelse.  

  • Andre foreninger/klubber kan leje sig ind i bygningerne mod en beskeden pris. 
    Aftenskolerne har f.eks. fra tid til anden undervisningshold på skolen. 

 

Festlokalerne udlejes til små og store fester. Se mere her

bottom of page