Hvedstrup sogn ligger langt fra, hvor beslutningerne træffes, enten af vores kommunal-politikere eller i de respektive forvaltninger. Tillige udgør vore landsbyer Herringløse og Hvedstrup med opland kun en lille procentdel af det samlede befolkningstal i kommunen.

Der er således en risiko for at vi bliver glemt, når beslutninger, som berører os, træffes.

Med Landsbyrådet bliver vi synlige over for omgivelserne. Vi vil samarbejde konstruktivt med bl.a. kommune og interesseorganisationer om løsning af opgaver, der er påtrængende og berettigede for os. 
Det er op til os selv som borgere og husstande i vores sogn, hvordan vi vil have det i det daglige. Jo flere vi er, jo flere opgaver kan vi udrette.