top of page

Herringløses historiske rødder rækker 2000 år  tilbage i tiden. Allerede i stenalderen slog mennesker sig ned omkring det højtliggende og frugtbare sted, hvorfra man havde udsigt til alle sider, når skoven var fældet. Egnen er rig på dysser og høje fra alle oldtidsperioder, og med indvielsen af den nye bro over Hove Å er Herringløse med Absalonstien forbundet med landsbyen Hove i et stiforløb, der kan følges tilbage til oldtiden.

Ad denne sti red og kørte Absalon, når han skulle fra Roskilde via kirkens besiddelser i bl.a. Herringløse til sin gård i Hove.

Herringløse er udnævnt som bevaringsværdig landsby på grund af sin beliggenhed i landskabet, byens oprindelige struktur omkring de gamle gadekær og med stumper af den fælles byjord, mængden af ejendomme med oprindelige bygningstræk og dokumenteret anvendelseshistorie

hhp.png
bottom of page