Herringløse er i samarbejde med Roskilde Kommune blevet udnævnt til Energilandsby. I denne forbindelse er der mange små og store initiativer igang for at blive mere energi- og miljøbevidste.

 

En af udfordringerne ved at bo en landsby er at komme nemt omkring.

For at afhjælpe dette behov er der dannet en samkørselsgruppe Herringløse E-landsby. Via app'en WhatsApp er der dannet en (lukket) gruppe for byens borgere hvor man kan spørge om ture (typisk de unge) eller lægge ture ud (typisk forældre). Betragt det som en elektronisk opslagstavle hvor man kan tilbyde ture eller se, om der er nogen, der kan give et lift.

Hvis du (barn eller voksen) er interesseret i at blive optaget i gruppen skriv da til Lotte Kofod på tlf 2979 0609.