Ni-gruppen består af 9 initiativrige 'damer', som har sat sig som hovedformål at skabe nogle rammer
for hyggeligt samvær i lokalsamfundet. 

På Herringløse Skole arrangerer Ni-gruppen foredrag, underholdning m.m. for områdets borgere i vinterhalvåret. Flere af arrangementerne har fået økonomisk støtte fra Menighedsrådet i Hvedstrup sogn. På denne måde er skolen nærmest byens forsamlingshus.
 
Ni-gruppen står også for et årligt loppemarked ved Herringløse vestlige gadekær i maj måned. Ved dette arrangement træder Ni-gruppe -damernes mande-støtter til med en hjælpende hånd. 
 
Danmarks smukkeste loppemarked, er det blevet omtalt som - og hyggeligt og dejligt er det ! Overskuddet fra loppemarkedet anvendes dels til gruppens arrangementer, og fra tid til anden til små-investeringer i forsamlingshusets festlokaler (nyt inventar m.m.).